Thị trường Anime Nhật Bản đạt doanh thu cao kỷ lục trong năm thứ 6 liên tiếp

0
657

Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản (AJA) sẽ xuất bản “Báo cáo ngành công nghiệp Anime 2019”, xem xét xu hướng công nghiệp từ năm 2018, vào ngày 9 tháng 12. Theo bản xem trước của báo cáo được công bố vào thứ Sáu tuần trước, thị trường anime có giá trị 2.114 nghìn tỷ yên (khoảng 19,9 tỷ USD) trong năm 2018, tăng 0,9% so với năm trước.

Ngành công nghiệp đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng trong chín năm qua, và đã đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ sáu liên tiếp. Các giá trị trong biểu đồ biểu thị giá trị thị trường cho mỗi năm theo đơn vị 100 triệu yên.

Thị trường Anime Nhật Bản đạt doanh thu cao kỷ lục trong năm thứ 6 liên tiếp

Cả thị trường nội địa Nhật Bản và thị trường nước ngoài đều tăng trưởng nhẹ trong năm 2018. Thị trường anime nội địa lần đầu tiên phát triển kể từ năm 2014. Trong khi đó, thị trường anime nước ngoài đã vượt mốc 1 nghìn tỷ yên (khoảng 9,14 tỷ USD) lần đầu tiên, mặc dù tăng trưởng ở thị trường nước ngoài đã chậm lại sau khi tăng ổn định hơn trong những năm gần đây. Biểu đồ dưới đây cho thấy thị trường trong nước với đường liền mạch và thị trường nước ngoài với đường chấm chấm.

Thị trường Anime Nhật Bản đạt doanh thu cao kỷ lục trong năm thứ 6 liên tiếp

Các lĩnh vực chứng kiến ​​sự gia tăng trong năm 2018 bao gồm các sự kiện trực tiếp, với mức tăng trưởng 23,1% và trình chiếu trực tuyến, với mức tăng trưởng 10,2%. Mặt khác, thị trường video gia đình và sản phẩm ăn theo giảm lần lượt 23,3% và 4,4%. Năm ngoái đánh dấu năm thứ năm liên tiếp thị trường video gia đình giảm.

Báo cáo đầy đủ cho năm 2017 ghi nhận năm ngoái rằng tổng số phút sản xuất cho anime truyền hình đã vượt quá 110.000 phút trong năm thứ năm liên tiếp. Đồng thời, tổng số anime truyền hình phát sóng giảm 4,5%.

Nguồn: Otaku Media