Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime “Tenki no Ko/Weathering with You” cực đẹp

0
964
Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

– Char: Amano Hina / Coser: 小柔
– Char: Morishima_Hodaka / Coser: 小小白
– Char: Nagi / Coser: 小蜜糖
– Anime: Đứa con của thời tiết (Tenki no Ko) – Weathering with You
– Photographer: 三國, MirrorStudio風牙, MirrorStudio-Snake, Liky, 木舟Steve
_______________________________
”Một chàng trai rời nhà đi làm thuê, sớm tối đơn thân nơi đất Tokyo
Một cô gái vô cùng kì lạ , có thể khiến trời quang mây tạnh
Dù chúng ta sinh ra nơi mảnh đất hoang vu này, quả nhiên vẫn là có thể vì yêu mà trả giá, cho dù phải làm kẻ thù toàn thiên hạ.
Còn điều gì mà tình yêu có thể làm không?
Còn điều gì mà tôi có thể làm không ?
Là em cho tôi can đảm, vậy nên tôi muốn vì em mà phấn đấu quên mình
Muốn cùng em chia sẻ tình yêu này, nếu không phải cùng em.
Tình yêu này sẽ lặng lẽ mất đi màu sắc tươi đẹp của nó”
_______________________________

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp

Cùng ngắm loạt ảnh cosplay anime "Tenki no Ko/Weathering with You" cực đẹp