Những thay đổi của nền tảng Facebook Messenger từ 15/01/2020

0
554
Những thay đổi của nền tảng Facebook Messenger từ 15/01/2020:

Đầu tháng 12 Facebook ra thông cáo rùng rợn là sẽ cập nhật chính sách với nền tảng Facebook Messenger, thường cập nhật chính sách đồng nghĩa với người dùng, Business, Developer, Page, Group bị ảnh hưởng.

Bài viết này được tổng hợp từ nhiều nguồn như Manychat, Chatfuel, các diễn đàn, blogpost nước ngoài và chính từ thông báo cập nhật chính sách của Facebook.

Những bên bị ảnh hưởng

  • Những công ty cung cấp nền tảng Chatbot
  • Những bên bán hàng online dùng Chatbot như 1 công cụ chính để connect với khách hàng

Chatbot chỉ được phép gửi tin nhắn cho người dùng trong vòng 24h

Tương tác là comment trên page, bấm vào ref url hoặc bấm nút bắt đầu chat với trang á. Điều này có nghĩa là việc gửi tin nhắn khuyến mãi hoặc chức năng broadcast để gửi thông báo, khuyến mãi chỉ được dùng để gửi trong 24.

Chatbot

Khung 24h tính từ thời điểm cuối cùng user tương tác với bot, nếu user tương tác lại thì giới hạn tương tác sẽ reset và sẽ có thêm một khung 24h tiếp theo

Sau khung 24h vẫn gửi được nhưng là dạng tin nhắn cập nhật

bắt buộc phải nằm trong 4 dạng sau: Xác nhận cập nhật sự kiện (đăng ký thành công ví dụ vậy), cập nhật trạng thái đơn hàng (đã giao hàng), Cập nhật trạng thái tài khoản, cập nhật người phụ trách.

Một số nền tảng Chatbot như Chatfuel, Manychat cho biết nếu như tin nhắn Broadcast mà không nằm trong nhóm này thì sẽ không được gửi ra. Còn nếu bạn có thể tự build App Chatbot gửi thì có thể vẫn gửi được. Nhưng nếu bị phát hiện thì có khả năng bị khóa cả App lẫn Page.

Hành động cần thiết

Những bên nào đang sử dụng Chatbot Automation để nuôi khách lạnh thành ấm thì cần cắt bớt chuỗi thay đổi kịch bản, đảm bảo việc Follow Up diễn ra chỉ với những User có tương tác cuối cùng là 24h trước.

Bắt đầu thu Email và SMS để có thêm kênh follow khách hàng. Dùng các giải pháp như free như Mautic hoặc trả phí như Hubspot để Automation Email và SMS.

Các công ty Việt Nam đang cung cấp chatbot nên add thêm chức năng lưu sms, email để gửi trực tiếp từ nền tảng của mình như manychat nó đang làm và truyền bá khái niệm Multi-channel.

Bài viết của tác giả Phuquy Nguyen chia sẻ trong nhóm Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam

Tài liệu tham khảo:

https:// developers.facebook.com/docs/messenger-platform/policy/policy-overview
https:// manychat.com/blog/facebook-messenger-policy-january-15-2020/
https:// chatimize.com/facebook-messenger-january-15-2020/