Tổng hợp một vài thủ thuật tìm kiếm Youtube hữu ích

0
497
Thủ thuật tìm kiếm Youtube hữu ích

Exact Match Operator

Nếu bạn có một từ khóa và bạn muốn tìm chính xác từ khóa đó trên youtube thì bạn chỉ cần để từ khóa đó vào trong dấu ngoặc kép ” “.

Ví dụ: Cần tìm kiếm trailer James Bond thì trên youtube gõ “james bond trailler”

Wildcard Operator

Nếu bạn muốn tìm một số video nhưng không muốn nhập cụm từ tìm kiếm đầy đủ, bạn có thể sử dụng phương pháp này.

Cách làm: Thêm dấu * vào sau cụm từ tìm kiếm hoặc có thể bỏ cả cụm từ đó vào trong dấu * *

Ví dụ: Muốn tìm Iphone 11 thì trên youtube gõ như sau : *iphone 11* hoặc iphone11*

Intitle Operator

Nếu bạn sự dụng phương pháp này thì YouTube sẽ hiển thị các video có cụm từ tìm kiếm của bạn trong tiêu đề của chúng.

Cách làm: “Cụm từ cần tìm kiếm” + intitle: “từ khóa liên quan”.

Ví dụ: Mình muốn tìm Seagame 2019 Việt Nam thì trên youtube gõ như sau: “seagame 2019 intitle:Vietnam”

Force Word Operator

Đôi khi, những từ bạn sử dụng trong truy vấn tìm kiếm của bạn bị loại bỏ khỏi kết quả tìm kiếm. Để tránh điều này xảy ra, bạn có thể sử dụng Dấu công “+” trước cụm từ bạn cần.

Cách làm: “Cụm từ cần tìm kiếm” + “+Từ khóa liên quan”

Ví dụ: Mình muốn tìm Seagame 2019 thì trên youtube gõ như sau: “Seagame +2019”

Chúng ta có thể làm ngược lại để loại bỏ cụm từ mình không muốn nó hiển thị bằng cách thay dấu “+” bằng dấu “-“. Ví dụ “Seagame -2019”

Tìm kiếm theo bộ lọc Youtube

 • Tìm kiếm các video được tải lên trong một giờ qua: Cụm từ cần tìm, hour
 • Tìm kiếm các video được tải lên trong ngày qua: Cụm từ cần tìm, today
 • Tìm kiếm các video được tải lên trong 7 ngày qua: Cụm từ cần tìm, week
 • Tìm kiếm các video được tải lên trong 1 tháng qua: Cụm từ cần tìm, month
 • Tìm kiếm các video được tải lên trong 1 năm qua: Cụm từ cần tìm, year
 • Chỉ tìm kiếm video: Cụm từ cần tìm, video
 • Chỉ tìm kiếm các kênh: Cụm từ cần tìm, channel
 • Chỉ tìm kiếm danh sách phát: Cụm từ cần tìm, playlist
 • Chỉ tìm kiếm phim: Cụm từ cần tìm, movie
 • Chỉ tìm kiếm chương trình: Cụm từ cần tìm, show
 • Tìm kiếm video < 4 phút: Cụm từ cần tìm, Short
 • Tìm kiếm video > 20 phút: Cụm từ cần tìm, Long
 • Tìm kiếm các video trực tiếp: Cụm từ cần tìm, Live
 • Tìm kiếm các video HD: Cụm từ cần tìm, HD
 • Tìm kiếm các video 4K: Cụm từ cần tìm, 4K
 • Tìm kiếm các video phụ đề: Cụm từ cần tìm, cc
 • Tìm kiếm các video 3D: Cụm từ cần tìm, 3D
 • Tìm kiếm các video HDR: Cụm từ cần tìm, HDR
 • Tìm kiếm các video 360: Cụm từ cần tìm, spherical
 • Tìm kiếm các video bạn đã mua: Cụm từ cần tìm, purchased

Tìm kiếm theo ngày tải lên

Tìm kiếm theo ngày tải lên

Tổng cộng có 5 tùy chọn. Tại đây, bạn có thể chọn khung thời gian của video để có kết quả tốt hơn.

 • Giờ qua – Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ tìm thấy các video được tải lên YouTube trong 1 giờ.
 • Hôm nay – Nếu bạn chọn tùy chọn này thì YouTube sẽ hiển thị cho bạn các video được tải lên ngày hôm nay.
 • Tuần này – YouTube sẽ tìm và hiển thị các video được tải lên trong tuần này (7 ngày qua).
 • Tháng này – Bằng cách chọn tùy chọn này, bạn sẽ thấy các video được tải lên trên YouTube trong 30 ngày qua.
 • Năm nay – Nếu bạn chọn tùy chọn này từ ngày tải lên, bạn sẽ tìm thấy các video được tải lên trong 1 năm qua trên YouTube.

Tìm kiếm theo loại

Sau khi tìm kiếm trên YouTube, bạn có thể chọn loại tìm kiếm bạn có.

 • Video – Nếu bạn chỉ muốn các video liên quan đến tìm kiếm của mình, thì bạn có thể chọn tùy chọn này.
 • Kênh – Tùy chọn này sẽ hiển thị các kênh liên quan đến tên bạn đã nhập trong thanh tìm kiếm.
 • Danh sách phát – Nếu bạn đang tìm kiếm danh sách nhạc của ca sĩ yêu thích hoặc một loạt thì tùy chọn này sẽ hữu ích cho bạn.
 • Phim – Tìm phim trên YouTube? Tùy chọn này sẽ giúp bạn tìm thấy bộ phim bạn đang tìm kiếm.
 • Hiển thị – Nếu có bất kỳ chương trình nào liên quan đến tìm kiếm của bạn thì bằng cách chọn tùy chọn này, bạn có thể nhận được nó.

Tìm kiếm theo thời lượng

Nếu bạn muốn xem video ngắn hoặc video dài thì bộ lọc này sẽ giúp bạn.

 • Ngắn (<4 phút) – Bằng cách chọn tùy chọn này, bạn sẽ tìm thấy các video dài dưới 4 phút.
 • Dài (> 20 phút) – Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ tìm thấy các video dài hơn 20 phút.

Tìm kiếm video nâng cao

Tìm kiếm video nâng cao

Bằng cách chọn các tính năng được cung cấp ở đây, bạn có thể lọc video phù hợp. Tại đây, bạn có thể chọn nhiều tính năng để lọc nâng cao.

 • Trực tiếp – Nếu bạn muốn xem video trực tiếp
 • 4K – Nếu bạn có kết nối Internet tốt hơn và muốn xem video 4K thì bộ lọc này sẽ giúp bạn.
 • HD – Ai không muốn xem video HD trong thời đại này? Vì vậy, hãy chọn cái này để xem video chất lượng tốt hơn
 • Phụ đề / CC – Muốn xem video có phụ đề hoặc phụ đề chi tiết.
 • Creative Commons – bạn có thể chọn cái này để lọc video CC.
 • 360 ° – xem video 360 ° trên YouTube. Để tìm video 360 độ, bạn có thể chọn tính năng này. Yêu cầu phải có kính thực tế ảo.
 • VR180 – Tương tự, nếu bạn chọn bộ lọc này, bạn có thể xem video VR180 trên YouTube
 • 3D – Có, bạn có thể xem video 3D trên YouTube. Có rất nhiều video 3D có sẵn trên YouTube. Bạn có thể chọn tùy chọn này sau khi tìm kiếm một video cụ thể và có thể xem nó bằng kính 3D hoặc kính thực tế ảo.
 • HDR – YouTube đã bắt đầu hỗ trợ video HDR. Video HDR cho thấy độ tương phản cao hơn và nhiều màu sắc hơn video kỹ thuật số tiêu chuẩn. Bạn có thể xem video
 • HDR trên điện thoại thông minh cao cấp và TV thông minh bằng cách chọn bộ lọc này.
 • Vị trí – Nếu bạn muốn tìm video từ một vị trí cụ thể. Nó chỉ hoạt động cho các video mà vị trí đã được gắn thẻ.
 • Đã mua – Nếu bạn đã mua bất kỳ video hoặc phim nào trên YouTube và không thể tìm thấy nó thì bộ lọc này sẽ hữu ích cho bạn. Sau khi tìm kiếm video bạn đã mua, bạn có thể áp dụng bộ lọc này.

Bộ lọc sắp xếp

Bộ lọc này được sử dụng để sắp xếp các video dựa trên tùy chọn bạn chọn.

 • Mức độ liên quan – Khi ai đó tìm kiếm trên YouTube, theo mặc định, tùy chọn này được chọn để sắp xếp. Tại đây YouTube sẽ sắp xếp video theo mức độ phù hợp.
 • Ngày tải lên – Nếu bạn chọn tùy chọn này để sắp xếp, bạn sẽ thấy các video đã được tải lên gần với thời gian tìm kiếm của bạn.
 • Số lượt xem – Nếu bạn muốn xem video đã được xem nhiều nhất, bạn có thể chọn tùy chọn sắp xếp này.
 • Xếp hạng – Bằng cách chọn tùy chọn sắp xếp này, video sẽ được sắp xếp theo cách có nhiều lượt thích hơn và ít lượt thích hơn.

Nguồn: https:// www.facebook.com/groups/j2team.community/permalink/1134171810248271/