[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

0
521
[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

Được làm từ bản win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019.

Xoá tất cả bloatware chỉ giữ lại store.

Tất cả ứng dụng được cài đều ngoài Desktop.

Windowns tự active vĩnh viễn (Yêu cầu kết nối mạng khi cài đặt). không kết nối mạng win không được active thì vào ổ C active lại nhé.

Cài xong Check update để tự nhận Driver full

File dạng iso (4.96GB) sau khi tải về burm ra USB bằng Rufus hoặc phần mềm tượng tự cài như bình thường.

Link download: Google Drive

Cách cài đặt:

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

[ISO] Win10 Pro v1909 Build 592 mới nhất và Office 2019

Tác giả: Anh Einstein